SAMMENSATTE PAKKER

Pakker med hjelpemiddel produkter som jobber med bedring av munnmotorisk funksjon. Vi anbefaler kartlegging og veiledning av en av våre logopeder før man tar produktene i bruk. Det anbefales ikke at foreldre kjøper produkter uten kontakt med fagfolk. Ta kontakt med oss på Barnas Språksenter. TalkTools produkter dekkes av NAV.