LEPPE & TUNGE

Munnmotoriske treningsverktøy som jobber med mobilitet og stabilitet i leppe og tunge for å forbedre grunnlaget for spising og taleproduksjon. Vi anbefaler kartlegging og veiledning av en av våre logopeder før man tar produktene i bruk. Det anbefales ikke at foreldre kjøper produkter uten kontakt med fagfolk. Ta kontakt med oss på Barnas Språksenter. TalkTools produkter dekkes av NAV.