Hva er Talk Tools?

 
 
TalkTools er et firma som utvikler verktøy til bruk i metoden Oral Placement Therapy (OPT). OPT bruker en trinnvis, hierarkisk tilnærming for å jobbe med munnmotoriske ferdigheter, som legger fundamentet for spising og taleproduksjon.
 
Metoden OPT er opptatt av hvilke motoriske bevegelser trenger vi når vi spiser og snakker. Man jobber med disse bevegelsene gjennom verktøyene TalkTools. Det anbefales kurs for å bruke verktøyene, da det er en metode som ligger til grunn for HVORDAN de ulike verktøyene skal benyttes, for å se størst mulig effekt. 
Det anbefales også en kartlegging hos en av våre logopeder for å vurdere om OPT og verktøyene TalkTools bør vurderes for ditt barn. Det anbefales ikke at foreldre kjøper produkter uten kontakt med fagfolk.
 
 
Ta kontakt med oss på Barnas Språksenter for kurs eller individuell veiledning.