"Side Biter" - et terapeutisk tyggesystem, 3 stk (nivå 1-2-3)

Artikkelnr.: 899 / NAV HMS 325404

Et 3-delt Food Feeder system for barn og voksne som strever med å tygge og svelge mat. Nivå 1 er uten hull, Nivå 2 har 5 hull og Nivå 3 har 10 hull.

PrisNOK1 200,00 inkl. mva.

Produktinfo

SideBiter Nivå 1, 2 og 3 er et spesialverktøy for øvelser rettet mot munnmotorikk, tygging og svelging, samt sensoriske øvelser. Den gir en systematisk og terapeutisk tilnærming til mat for klienter som av ulike årsaker strever med spising. SideBiter bidrar gradvis og trygt til utvikling av mataksept, øker tygge- og sidebite-ferdigheter, sensorikk, laterale og roterende tungebevegelser ved spising og svelging, for alderen 2 til 102 år.


Side Biter - Nivå 1: Denne klare silikonsylinderen har ikke hull. Klienter som har store sensoriske vansker, f.eks. brekninger, vil kunne ha god nytte av dette nivået. Man kan se og føle maten i sylinderen, men ingen smak eller fragmenter kommer inn i munnen, dermed passende for sensoriske øvelser. Dette første trinnet kan hjelpe med å venne klienten til verktøyet. 

 • SideBiter Nivå 1 utvikler munnmotorikk og svelgeferdigheter før mat introduseres.
 • Øker visuell sensorisk prosessering for spesifikke matvarer og hvordan maten endres når den tygges på. 
 • Den øker den taktile og sensoriske prosesseringen av mat på jekslene mens man tygger, og forbedrer auditiv sensorisk informasjon fra lyden av maten. 
 • Den øker også spyttproduksjon og evnen til å svelge orale sekreter mens du tygger, uten risiko for aspirasjon av matpartikler.

 

SideBiter - Nivå 2: Den klare silikonsylinderen er spesielt designet for å la smak og matpartikler komme inn i munnen på den ene siden av enheten gjennom 5 hull. Hullene lar begrenset mengde mat slippe gjennom den myke sylinderen i munnen, mens klienten tygger på sylinderen. Det er hull på den ene siden for å tillate terapeuten å lede maten til jekslene, lengre bak i munnen mot kinn eller siden av tungen, alt etter hva det terapeutiske behovet er. For å aktivere svelging tas biteren ut av munnen.

Fordelene med SideBiter Nivå 2 inkluderer (men er ikke begrenset til): 

 •  Utvikling av effektiv, sikker aktivering og frekvens for svelging, av spytt som inneholder matinformasjon som smak, juice og små matfragmenter. 
 • Øker orale sensoriske ferdigheter via trygg, kontrollert, gradvis introduksjon til smak, tekstur og partikler i munnen.
 • Øker spyttkontroll og forbedrer evnen til å svelge pga. gradvis økning av matstimuli.
 • Øker tungemobilitet og munnmotorikk ved gradvis å introdusere smak og matpartikler i munnen. 
 • Økt kontroll i kjeven ved tygging, samt bruk av tungen (som beveger mat i munnen), for å klargjøre maten til små nok partikler som aktiverer svelgerefleksen. 
 • Verktøyet hjelper klienten å kunne øve på å spise helt selv, ved å kunne holde Sidebiteren mens han/hun tygger mat tilpasset et terapeutisk treningsprogram.
 • For å avansere til neste sylindernivå, må terapeut vurdere når orale tygge- og svelgeferdigheter er gode nok.

 

SideBiter - Nivå 3: Denne klare silikonsylinderen med 10 hull er spesielt designet for å tillate en økt mengde mat, men fortsatt begrense smak- og matpartikler inn i munnen. De 10 hullene tillater maksimalt 1 teskje (5 ml) mat når klienten tygger på sylinderen. Hullene tillater terapeuten å lede maten til jekslene, lengre bak i munnen mot kinn eller siden av tungen, alt etter hva det terapeutiske behovet er. For å aktivere svelging tas biteren ut av munnen.

Fordelene med SideBiter Nivå 3 inkluderer (men er ikke begrenset til): 

 • Økt forbedring og mer kompleks og effektiv tygging, aktivering av svelgefunksjon og svelgefrekvens av spytt, samt spytt som inneholder smak, juice og matfragmenter. 
 • Øker orale sensoriske ferdigheter via trygg, kontrollert og gradvis introduksjon til smak, tekstur og partikler i munnen. 
 • Øker spyttkontroll og forbedrer evnen til å svelge pga. gradvis økning av matstimuli.
 • Øker tunge-, kjeve- og leppeferdigheter, samt munnmotorisk evne til å svelge større mengde tygget mat ved introdusering av smaks- og matpartikler i munnen. 
 • Økt kontroll i kjeven ved tygging, samt bruk av tungen (som beveger mat i munnen), for å klargjøre maten til små nok partikler som aktiverer svelgerefleksen. 
 • Øker kontrollen klienten har på mengde mat som tygges og svelgefrekvens.

 

 

Her er link til videoer som viser bruk av Side Biter verktøyene, samt rengjøring: https://www.sidebiter.com/resources